Sünnet (6 Yaşından Büyük Çocuklarda)

Cerrahi anlamda sünnet, glans penisi (penis başını) saran prepisyum ya da sünnet derisi denen içi mukoza kaplı deri parçasının kesilerek çıkarılması ve bu kesme sonucunda açıkta kalan deri ve mukozanın emilebilen dikişlerle tekrar dikilmesi demektir. Bu işlem dünya tarihinde muhtemelen üzerinde en çok tartışılan, en eski cerrahi müdahalelerden biridir. Dünya üzerinde bazı insan ve kuruluşlar sünnete karşıdır ve çeşitli eylem ve yazılarla kendilerini ifade etmeye çalışmaktadırlar. Son zamanlarda da Türkiye’de bu konuda farkındalıkta bir artış mevcut ve biz Çocuk Cerrahları hastalarımızdan sıkça sünnet yaptıralım mı? Yaptırmayalım mı? şeklinde sorular almaktayız. Kliniğimizin bu konudaki tutumu nettir, kimseyi “çocuğunuzu sünnet ettirin ya da ettirmeyin” şeklinde telkin etmiyoruz. Ancak ortada bir Türkiye gerçeği var, erkeklerin %99’unun sünnet edildiği bir toplumda yaşıyoruz.

Sünnet, öncelikle dünyanın belirli bölgelerinde dini ve kültürel inançlar sebebiyle yapılırken bazen de tıbbi amaçlarla belirli endikasyonlarda ya da tıbben yararlı olduğu düşünülerek yapılmaktadır. Ülkemizde ise sünnet daha çok dini ve sosyal bir istek. Aile için sünnet töreni yapılması zevkli ve gururlu bir olay, manevi bir mutluluk ve sosyal pekiştirme olarak kabul edilmekte. Çocuk açısından ise arkadaşları arasında bir statü kazanma olayı.

Bir cerrahi işlem olarak ise sünnet, mutlaka hekimler tarafından ve aynen bir cerrahi işlemde uygulanan ilke ve kurallara, titizlikle uyularak yapılması gereken çok önemli bir cerrahi müdahaledir. Araştırmalara göre maalesef Türkiye’de her 100 sünnetten 85’ini sünnetçiler, yüzde 10’unu sağlık memurları, yalnızca yüzde 5’ini ise cerrahlar yapıyor (Türk İstatistik Kurumu, 2017 verileri). Aslında sünnet, zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi girişim. Ancak cerrahi işlem standartlarına uyulmadan yapılan sünnetlerde komplikasyon olasılığı da artmaktadır. Sünnet sonrası komplikasyon oranları farklı çalışmalarda ortalama %0,2-3 arasında değişmektedir. Alanya Çocuk Cerrahisi ve Sünnet merkezi olarak biz, sünnette görülebilecek fiziksel ve psikolojik olumsuzlukların en aza indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle özel kliniklerde sünnet ve diğer küçük müdahaleler için hazırlanmış hem tıbbi açıdan donanımlı hem de çocukları cerrahi girişim korkusundan uzaklaştırmak için (hatta aksine eğlenceli bir hale getirmek üzere) dizayn edilmiş lokal cerrahi girişim odalarında sünnet ve diğer küçük cerrahi işlemlerin seçilmiş hasta grubunda lokal anestezi ile yapılabileceğini düşünüyoruz.

Sünnet yaşı olarak herhangi bir fikir birliği olmamakla birlikte, sünnete seçmeli bir cerrahi işlem gözüyle bakıldığında çocuğun geçirmek zorunda olduğu bu endişe verici ve ne olursa olsun canının yanmasına yol açabilecek bu işlemin onun en az sıkıntı çekeceği ve anılarında yer almayacağı bir yaşta yapılması önemlidir. Prensip olarak sünnet işlemi sırasında hiçbir şekilde çocuğun canının yanmaması gerekir ve aynı zaman da anne ve babası yanında bulunması ve çocuğa zorla bir işlem yapılmadığı takdirde çocuğun psikolojik bir sorun yaşaması mümkün değildir. Özellikle 6 yaş ve üzerindeki çocuklar sünnetin nasıl yapıldığını kısacası sünnetin kesilerek yapıldığını kavrarlar buda çocukların en fazla stres ve korku yaşadığı dönemdir. Bu korku ve endişe çocuğun yaşıyla beraber büyür. Çocuklara bu endişe ve korkuyu yaşatmamak için iyileşmenin daha kolay olması nedeniyle özellikle alt bezinden kurtulmadan yapılması daha uygundur

Çalışma koşulları uyğun çocuk cerrahisi uzmanın yaklaşımı sünnetin lokal anesteziyle yapılması yönünde olmalıdır, çocukla kurulacak iyi bir ilişki sünnetin lokal anestezi altında yapılması daha uygundur. Ülkemiz de olduğu gibi dini ve geleneksel nedenlerle tüm erkek nüfusun kesinlikle sünnet edildiği toplumlarda tüm sünnetlerin genel anestezi altında yapılması olası değildir. Çünkü sünnete aday populasyon sayısal olarak ülke nüfusunun yarısıdır (ülkemizde yılda 1,400,000 bebek doğuyor ve bunun yaklaşık yarısının erkek olduğu düşünülürse, yılda yaklaşık 700,000 potansiyel sünnet adayı var demektir). Ayrıca bu kadar çok genel anestezi uygulamasının getireceği komplikasyonlar, belli orandaki ölüm riski de dahil olmak üzere kabul edilemez boyutlara ulaşabilir.

Bugün dünyanın bir çok ülkesinde lokal anestezi ile sünnet yapılmaktadır. Ülkemizde sünnetin tören kısmına daha çok önem verildiği için sünnet olan olguların çoğunluğu 6 yaşından büyüktür bu çocuklarla kurulacak iyi bir güven ilişkisi ile her çocuk rahatlıkla lokal anestezi ile sünnet olabilir.

Alanya’da Sünneti Kime Yaptırmalıyım?

Sünnet pipiye yapılan cerrahi bir girişimdir. Tecrübeli bir Hekime yaptırmak gerekir. Zaten artık ülkemizde Hekim haricinde kimselerin sünnet yapması yasaklanmıştır. Uzmanlık dallarından ise sünnetle ilgili dallar Çocuk cerrahisi ve Üroloji bölümleridir.

Hangi Durumlarda Sünnet Yapılmaz?

Pipinin doğumsal anomalilerinde; pipi deliğinin altta olması (Hipospadias), pipinin ‘C’ harfi gibi olduğu pipiler (Kordi) gibi durumlarda sünnet yapmamak gerekir. Bu tip durumlarda, bu hastalığı düzeltici ameliyat yapılırken sünnet işlemi de gerçekleştirilir. Bu hastalıklardan şüphelenen ailelerin mutlaka bir Çocuk Cerrahisi Uzmanına başvurmaları gerekmektedir.

İnmemiş Testis Nedir , Tedavisi

Bebekler anne karnında gelişimlerini tamamlarken ilerde testise dönüşecek dokular böbreklerinin hemen altında belirir. Bebek geliştikçe bir yandan testisler gelişip büyürlerken diğer yandan kasık kanalından testislerin yerleşeceği torbaya (skrotum) doğru hareket ederler. Bu hareket tüm gebelik dönemince devam eder ve doğumdan kısa bir süre önce her iki testis torbaya yerleşir. Önce karında oluşan testislerin daha sonra torbaya inişlerinin nedeni, işlevlerini vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir ortamda sağlayabilmelerindendir.

Tek veya her iki testisin bu inişi tamamlayamamasına bir başka deyişle torbaya yerleşememesine inmemiş testis denir. Zamanında doğmuş erkek bebeklerin %3–%5’inde inmemiş testise rastlanmaktadır, prematüre bebeklerde %30 civarındadır. İnmemiş testis 2/3 oranında tek taraflı, 1/3 oranında ise iki taraflı görülmektedir. Tek taraflı inmemiş testislere daha çok sağda rastlanmaktadır. İnmemiş testis tanısı alan erkek bebeklerde enderde olsa bir veya iki testis hiç gelişmemiş de olabilir. Bu bebeklerin hem skrotumlarında hem de kasık kanalında testis yoktur. Altı aylıktan sonra testislerin kendiliğinden torbaya inmesi olasılığı hemen hemen hiç yoktur. Vakit kaybedilmeden tedavinin planlanması açısından uzman hekime başvurulmalıdır.

Ameliyat; kasık kanalından yapılan yaklaşık 2 cm’lik ve skrotumun altından yapılan yaklaşık 1 cm’lik iki adet kesiyle kasık kanalında yer alan testis bulunur. Çevre dokulardan serbestleştirilir ve fıtık kesesi bağlandıktan sonra skrotum adı verilen testisin yerleşeceği torbaya testis çeşitli emilebilen dikişlerle sabitlenir. Eğer testisler kasıkta bulunamazsa karnın içinde aranması gerekebilir. Bu durumda daha büyük kesi yapılır veya laparoskopik olarak karın içerisinde aranabilir.

Ameliyat yaklaşık 45-90 dakika sürer. Günübirlik bir işlemdir, yani çocuk ameliyat olur ve aynı gün evine gidebilir, hastanede kalmasına gerek yoktur, günlük aktivasyonlar kısıtlanmaz. Şartlar uygunsa beraberinde sünnette yapılabilir.

Tedavi edilmemiş tek taraflı inmemiş testisi olan bebekler büyüdüklerinde %15 oranında kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalabilirler. Bu oran iki taraflı inmemiş testisi olanlarda ise %35-50’dir. Bu hastaların kısırlık sorunu yaşamalarının nedeni, daha yüksek sıcaklık ortamında kalan testis dokusunda gelişen yapısal bozukluklardır. Testis dokusundaki gelişen yapısal değişiklikler ilerde üreme hücresi (sperm) sayısında azalmaya neden olmaktadır. İnmemiş testis tanısı alan hastaların 500’de birinde testis kanseri oluşabilir. Normal testisli erkeklere nazaran inmemiş testisli erkeklerde kanser görülme sıklığı 3-8 kez artmaktadır.

ÇOCUKLARDA GÖBEK FITIKLARI

Göbek kordonunun çıkış yerini çevreleyen katmanlar göbek kordonu düştükten sonra kapanması gerekirken, bu halka bazen barsakların fıtıklaşmasına izin verecek kadar açık kalabilir.
Göbek fıtığı bebek ve çocuklarda sık karşılaşılan bir durumdur, prematüre bebeklerde daha sık gözlenir. çoğunlukla hayatın ilk 2 yılı içerisinde kendiliğinden kapanabilir, fıtığın çapı birkaç mm den 4-5 cm kadar büyük olabilir. Bu fıtıkların kendiliğinden iyileşip iyileşmeyeceği muayene sırasında bazı bulgulardan anlaşılabilir
Göbek fıtığı olan bebek ve çocuklar ağladığı yada ıkındığı zamanlarda karın içi basıncının artmasına bağlı olarak göbekte bir şişlik oluştuğu gözlenir, çocuk ağladıkça şişlik daha da artar anne ve baba fıtık nedeniyle bebeğin ağrı duyduğu hissine kapılır. Kasık fıtıklarının aksine göbek fıtıklarında barsakların fıtık kesesi içerisinde sıkışma ve acil müdahale gerektirecek durumlar son derece nadirdir.
Göbek fıtıklarının büyük çoğunluğu herhangi bir tedavi gereksinimi olmadan kendiliğinden düzelir, bu düzelme sürecini hızlandırmak amacıyla para bağlamak yada fıtık kemeri bağlamak hiçbir yarar sağlamadığı gibi çok ciddi sorunlara da yol açabilir ve kesinlikle kullanılmamalıdır. Kendiliğinden düzelme durumu olmayan göbek fıtıkları bunlar çocuk 2 yaşına geldiği halde kapanmayan ve 1,5 cm den büyük açıklığı olan ve 4 yaşına kadar düzelmeyen göbek fıtıkları cerrahi operasyon gerekir.
Karıştırılmaması gereken bir diğer durum göbek çevresinde doğumsal olarak bulunan paraumblikal herni ismi verilen ayrı bir fıtık durumu vardır bu fıtıklar kendiliğinden düzelmez.

LABİYAL FÜZYON (LABİAL ŞİNEŞİ)

Kız çocuklarında genital bölgeyi dışardan örten derinin sonradan bir birine yapışması sık görülen bir durumdur ve kız çocuklarının genital bölgeyleriyle ilgili sorunların %50 sini oluşturur. Bu alandaki deri doku tonusunu sürdürebilmek için östrojen isimli hormona ihtiyaçları vardır . Ergenlik öncesi kız çocuklarında bu alanda yapışan deri östrojenden fakir bir epitelle örtülüdür. Enfeksiyon, lokal yaralanma ve irritasyonlar sonucu östrojenden fakir deriler daha kolay zedelenirler bu bölgede oluşan östrojen azlığına bağlı gelişen enflamasyonlar sonucunda yapışıklıklar oluşur. Bu yapışıklığn oluşmasında en önemli nedenler bu zeminde idrar nedeniyle amonyağın yapığı dermatit(pişik) ve vulvitis gibi bir enflamasyondur. Kısacası labiyal füzyon oluşumunun ana nedeni östrojen azlığıyla vulvitisin bir arada olmasındandır. Yapışıklık kısmı olabileceği gibi idrar yapmayı zorlayacak kadar fazla olabilir. Özellikle 0-2 yaş arası çocuklar en sık etkilenme dönemidir olmasına rağmen ergenlik dönemine kadar herhangi bir dönemde de karşımıza çıkabilir.
Tedavide öncelikle bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayenesinin yapılması gerekir, her labiyal füzyona bir işlem yapmaya gerek olmayabilir ancak idrar yapımını zorlayan tekrarlayan üriner enfeksiyon gibi durumlar varsa yapışıklığı açmak gerekir. Yapışıklığı açmak sorunu çözmez çünkü östrojen azlığı ve amonyak irritasyonu devam ettiği sürece tekrarlayan yapışıklıklar olma ihtimali oldukça yüksektir. Özellikle açma işlemi bebeklik döneminde yapılması annenin nasıl bakması gerektiği öğretilmesi gerekir yoksa açma işleminden bir hafta sonra tekrar eski haline gelir. Büyük çocuklarda özellikle 2 yaş üzerindeki çocuklara psikolojik etkilenimleri nedeniyle mümkün olduğunca zorunluluk yoksa dokunmamak gerekir.

DOĞAL UYKU SÜNNETİ

Bebek normal uykusundayken yapılan sünnet işlemine verilen isimdir. Doğal uyku sünneti sırasında bebeğe herhangi uyutucu ve sakinleştirici (narkoz, sedasyon ) ilaç verilmez. Özel tecrübe gerektiren bir dizi işlemler sonucunda bebek normal uykusundayken sünnet işlemi yapılır. Bu işlem sırasında anne ve baba çocuğunun yanında bulunabilmekte yapılan işlemleri gözlemleyebilirler. Doğal uyku sünneti isminden de anlaşılacağı gibi tatsız görüntü ve duygulardan uzak huzur içerisinde çocuk normal uykusundayken, anne ve babanın yanında sünnet yapılır. Kan tahlili yapılmasına, çocuğun aç kalmasına ve serum takılması gerekmez.

Narkoz ve uyutucu hiç bir ilaç verilmediği içinde genel anestezi risklerinden korunmuş olur. Tek başına lokal anestezi ile yapılan bebek sünnetleri bebek ve ailesi ve hatta bu işlemi yapan hekim için son derece rahatsızlık veren bir durumdur.
Doğal uyku sünneti sırasında bebek ağlamadığı içinde sünnet işlemini gerçekleştiren cerrah daha rahat ve titiz çalışır. Bu da yapılan sünnetin daha doğru daha estetik olmasını ve sünnet sonrası sorun çıkma ihtimalini azaltır.

Alanya Doğal Uykuda Sünnet

Çocuklarda akut skrotum nedir?

Skrotum testislerin(yumurtaların) içinde bulunduğu torbanın ismidir, bilindiği gibi normalde bu torbanın içerisinde sağ ve sol olmak üzere iki adet testis bulunur, bazı durumlarda skrotum içerisinde bulunan testis ve onunla birlikte bir bütün oluşturan çeşitli damarlar, spermatik kanal ve testisin bazı küçük uzantıları bulunur. Skrotum içerisinde bulunan bu organlarla ilgili acil müdahale edilmesi gereken durumlar oluşabilir.
Skrotum içindeki yapıların yeni başlayan ağrı, şişlik, kızarıklık ve/veya duyarlılık bulgularının hepsi birden akut skrotum olarak adlandırılır. Çocuklukta akut skrotumun en çok rastlanan nedenleri apendiks testis torsiyonu (%40-74), spermatik kord torsiyonu, (yenidoğanlar hariç %20-30), epididimo-orşit (%5-15), idiopatik skrotal ödem ve travmadır (%10). Testis torsiyonu, testis zararlanmasını ya da kaybını önlemek için acil cerrahi eksplorasyonu gerektiren gerçek bir cerrahi acildir. Testisin canlılığı torsiyonun süresi ve şiddeti ile ters orantılıdır. Ayırıcı tanı için öykü, fizik muayene ve renkli Doppler ultrasonografi birlikte değerlendirilmelidir. Bulgular spermatik kord torsiyonunu destekliyor ya da şüphe ettiriyorsa acil cerrahi müdahale gerekir ve gecikmemelidir. Karşı testis, torsiyon riskini azaltmak için aynı müdahale sırasında tesbit edilmelidir. Travmatik yaralanma dışında diğer akut skrotum yaralanmaları için cerrahi tedavi gerekmez.

Bebek sünneti ne zaman yapılmalıdır

Bebek sünnetleri, belli dönemlerde yapılırsa yara bakımı, iyileşme süreci ve sünnetin yapılma tekniği anlamında daha uygun olur. İlk 8 hafta içerisinde sünnet teknik ve bazı fizyolojik nedenlerle uygun bir dönem değildir, özellikle ilk 8 hafta içerisindeki bebeklerin yenidoğan dönemine ait yaşanması gereken sorunları vardır.
.Kolik yada gaz problemleri,
.Göbekle ilgili enfeksiyon durumları(omfalit),
.Pişik diye adlandırdığımız dermatitler,
.Henüz fark edilmemiş doğumsal başka organlara ait hastalıklar,
.Yenidoğan döneminde K vitamini eksikliğine ait kanama bozuklukları,
.Yenidoğan karaciğerinin sünnet sırasında kullanılan ilaçları yıkabilecek olgunluğa erişememiş olması bu ilaçlar nedeniyle methemoglobinemi adıyla bilinen önemli bir duruma yol açabilir,
. Çok sık ve sulu kaka yapmaları sünnet bölgesinin sürekli kaka ile temas etme ihtimali bu temasında yara enfeksiyonuna idrar kanalı uç kısmında darlık gelişmesine yol açabilir
.Frenilum diye adlandırılan henüz dayanıklılık kazanamamış pipi alt kısmında çok ince bir bağ var kolaylıkla yırtılabilir sünnet sonrası pipide şekil bozukluğuna yol açar
Yukarıda belirtiğimiz sorunlar nedeniyle hayatın ilk sekiz haftası içinde sünnet yapılması acil bir sorun yoksa uyun değildir. İlk 8 haftadan sonra yukarıda bahsettiğimiz sorunlar geride kalır, uykuları düzene girer, kilo alımı başlar sünnet için uygun bir dönem başlar

YATAK ISLATMA (enürezis noktürna)

Yatak ıslatmak evrensel bir sorun olup bütün toplumlarda görüldüğünden standart bir tanımı yoktur. İdrar kontrolü çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürel ve sosyal yapısıyla ilgilidir. Farklı toplumlarda tuvalet eğitiminin zamanlaması ve biçimi birbirinden farklı olduğundan bir çocuğun kuru kalması beklendiği yaş da farklı olabilmektedir. Yine de bir çocuk idrarını kontrol etmeyi ortalama 2 yaş civarından itibaren öğrenmeye başlar. Bunun alt ve üst sınırı 1 ila 5 yaş aralığında değişebilir. Bir çocuk için bu tanımı kullanmak için 5 yaşını geçtiği halde hala yatak ıslatmaya devam ediyor olması gerekir.
Yatak ıslatan çocuğun değerlendirilmesinde birincil önem olaya neden olan olabilecek bir hastalığın varlığının tespit edilmesidir. Yatak ıslatmayı birçok aile zamanla geçebilecek bir sorun olduğuna inanabilir ve bu ailelerin kendi çocukluklarında ya da kuzenlerinde de benzer sorunlar olabileceğinden olayı normal gibi görebilirler. Bazı durumlarda da yatak ıslatma olayı çocuğun suçlanmasına ve onun bilerek yaptığı ima edilebilir buda çocuğun ruhsal gelişiminde önemli yaralanmalara neden olabilir. Hatta bu nedenle bazen çocuklar aile içinde cezalandırılabilirler. Bu tür davranışlar çocuğun sorunlarının daha artmasıyla sonuçlanır.
Yaygın olarak ülkemizin birçok yerinde yatak ıslatma sorunu olan çocukların tedavileri sırasında kullanılan ilaçların kısırlık yaptığı ile ilgili yanlış bir inanç var. Kesinlikle bu nedenle kullanılan ilaçların böyle bir yan etkisi yoktur. Yatak ıslatma sorunu olan çocukların tedavilerinde alarm cihazı ya da daha sıklıkla ilaç tedavileri uygulanır. Yatak ıslatma sorunun tedavisi sadece ilaç yazıp ailenin eline bir reçete vermekle düzelecek bir konu değildir. Tedavinin başında çocuğun öyküsü titizlikle aileden dinlenmeli, tedaviyi üstlenen hekim, çocuğun anlayabileceği düzeyde durumu hakkında onu bilgilendirmeli bu durumun kendinden kaynaklı bir sorun olmadığı söylenerek suçluluk halinden kurtarılmalıdır. Düzenli aralıklarla çocuğun görüşmelere geleceği söylenerek onun motivasyonunun artırılması gerekir. Bu yaklaşım çoğunlukla ilaç kadar sorunun düzelmesinde katkı sağlar.

Manavgat’tan Doğal Uykuda Sünnet Hizmeti Almak İsteyenlere Yol Tarifi

Sünnet İnsan hayatında bir kez yaşadığı bir olay olduğundan ve önemide göz önüne alındığında Manavgat – Alanya uzak olarak değerlendirilmemektedir.Manavgat‘tan Doğal Uyku sünneti için gelenlerden aldığımız geri dönüşler.Böyle bir yazı yazmamızın kaçınılmaz olduğunu gördük.

Manavgattan Alanyada Bize nasıl ulaşacaksınız Aşağıda maps yol tarifinden görüleceği üzere 1 saat 40 dakika gibi bir sürede manavgat merkezden muayenehanemize ulaşabilirsiniz.

Manavgat

Antalya

Gültepe Mahallesi hedefine ilerleyin
37 dk. (23,8 km)
doğu yönünde ilerleyin
500 m
Sola dönün
1,8 km
Sağa dönün
850 m
Hafif sağa yönelin
14,8 km
Hafif sola yönelin
600 m
Hafif sola yönelin
600 m
Sola dönün
1,3 km
Sağa dönün
3,2 km
Antalya Blv./Mersin – Antalya Yolu/D400yönünde sağa dönün
120 m
Antalya Blv./Mersin – Antalya Yolu/D400yönüne doğru 1. sokaktan sola dönüş yapın
28 m

Alanya konumunda Fatih Cd. hedefine gitmek için Mersin – Antalya Yolu rotasını izleyin
1 sa. 5 dk. (68,4 km)
1. sokaktan sola dönüş yaparak Antalya Blv./Mersin – Antalya Yolu/D400 üzerine çıkın
130 m
Antalya Blv./Mersin – Antalya Yolu/D400üzerinde kalmak için soldan ilerleyin

Mersin – Antalya Yolu boyunca ilerleyin
68,3 km

Arabayla Fidanlık Cd. hedefine gidin
2 dk. (750 m)
Fatih Cd. yönünde sola dönün
140 m
Eski Gazipaşa Cd. yönünde sağa dönün
210 m
Fidanlık Cd. yönünde sola dönün
400 m

Alanya Çocuk Cerrahisi ve Sünnet Merkezi