Bebekler anne karnında gelişimlerini tamamlarken ilerde testise dönüşecek dokular böbreklerinin hemen altında belirir. Bebek geliştikçe bir yandan testisler gelişip büyürlerken diğer yandan kasık kanalından testislerin yerleşeceği torbaya (skrotum) doğru hareket ederler. Bu hareket tüm gebelik dönemince devam eder ve doğumdan kısa bir süre önce her iki testis torbaya yerleşir. Önce karında oluşan testislerin daha sonra torbaya inişlerinin nedeni, işlevlerini vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir ortamda sağlayabilmelerindendir.

Tek veya her iki testisin bu inişi tamamlayamamasına bir başka deyişle torbaya yerleşememesine inmemiş testis denir. Zamanında doğmuş erkek bebeklerin %3–%5’inde inmemiş testise rastlanmaktadır, prematüre bebeklerde %30 civarındadır. İnmemiş testis 2/3 oranında tek taraflı, 1/3 oranında ise iki taraflı görülmektedir. Tek taraflı inmemiş testislere daha çok sağda rastlanmaktadır. İnmemiş testis tanısı alan erkek bebeklerde enderde olsa bir veya iki testis hiç gelişmemiş de olabilir. Bu bebeklerin hem skrotumlarında hem de kasık kanalında testis yoktur. Altı aylıktan sonra testislerin kendiliğinden torbaya inmesi olasılığı hemen hemen hiç yoktur. Vakit kaybedilmeden tedavinin planlanması açısından uzman hekime başvurulmalıdır.

Ameliyat; kasık kanalından yapılan yaklaşık 2 cm’lik ve skrotumun altından yapılan yaklaşık 1 cm’lik iki adet kesiyle kasık kanalında yer alan testis bulunur. Çevre dokulardan serbestleştirilir ve fıtık kesesi bağlandıktan sonra skrotum adı verilen testisin yerleşeceği torbaya testis çeşitli emilebilen dikişlerle sabitlenir. Eğer testisler kasıkta bulunamazsa karnın içinde aranması gerekebilir. Bu durumda daha büyük kesi yapılır veya laparoskopik olarak karın içerisinde aranabilir.

Ameliyat yaklaşık 45-90 dakika sürer. Günübirlik bir işlemdir, yani çocuk ameliyat olur ve aynı gün evine gidebilir, hastanede kalmasına gerek yoktur, günlük aktivasyonlar kısıtlanmaz. Şartlar uygunsa beraberinde sünnette yapılabilir.

Tedavi edilmemiş tek taraflı inmemiş testisi olan bebekler büyüdüklerinde %15 oranında kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalabilirler. Bu oran iki taraflı inmemiş testisi olanlarda ise %35-50’dir. Bu hastaların kısırlık sorunu yaşamalarının nedeni, daha yüksek sıcaklık ortamında kalan testis dokusunda gelişen yapısal bozukluklardır. Testis dokusundaki gelişen yapısal değişiklikler ilerde üreme hücresi (sperm) sayısında azalmaya neden olmaktadır. İnmemiş testis tanısı alan hastaların 500’de birinde testis kanseri oluşabilir. Normal testisli erkeklere nazaran inmemiş testisli erkeklerde kanser görülme sıklığı 3-8 kez artmaktadır.