Sünnet pipiye yapılan cerrahi bir girişimdir. Tecrübeli bir Hekime yaptırmak gerekir. Zaten artık ülkemizde Hekim haricinde kimselerin sünnet yapması yasaklanmıştır. Uzmanlık dallarından ise sünnetle ilgili dallar Çocuk cerrahisi ve Üroloji bölümleridir.

Hangi Durumlarda Sünnet Yapılmaz?

Pipinin doğumsal anomalilerinde; pipi deliğinin altta olması (Hipospadias), pipinin ‘C’ harfi gibi olduğu pipiler (Kordi) gibi durumlarda sünnet yapmamak gerekir. Bu tip durumlarda, bu hastalığı düzeltici ameliyat yapılırken sünnet işlemi de gerçekleştirilir. Bu hastalıklardan şüphelenen ailelerin mutlaka bir Çocuk Cerrahisi Uzmanına başvurmaları gerekmektedir.