Skrotum testislerin(yumurtaların) içinde bulunduğu torbanın ismidir, bilindiği gibi normalde bu torbanın içerisinde sağ ve sol olmak üzere iki adet testis bulunur, bazı durumlarda skrotum içerisinde bulunan testis ve onunla birlikte bir bütün oluşturan çeşitli damarlar, spermatik kanal ve testisin bazı küçük uzantıları bulunur. Skrotum içerisinde bulunan bu organlarla ilgili acil müdahale edilmesi gereken durumlar oluşabilir.
Skrotum içindeki yapıların yeni başlayan ağrı, şişlik, kızarıklık ve/veya duyarlılık bulgularının hepsi birden akut skrotum olarak adlandırılır. Çocuklukta akut skrotumun en çok rastlanan nedenleri apendiks testis torsiyonu (%40-74), spermatik kord torsiyonu, (yenidoğanlar hariç %20-30), epididimo-orşit (%5-15), idiopatik skrotal ödem ve travmadır (%10). Testis torsiyonu, testis zararlanmasını ya da kaybını önlemek için acil cerrahi eksplorasyonu gerektiren gerçek bir cerrahi acildir. Testisin canlılığı torsiyonun süresi ve şiddeti ile ters orantılıdır. Ayırıcı tanı için öykü, fizik muayene ve renkli Doppler ultrasonografi birlikte değerlendirilmelidir. Bulgular spermatik kord torsiyonunu destekliyor ya da şüphe ettiriyorsa acil cerrahi müdahale gerekir ve gecikmemelidir. Karşı testis, torsiyon riskini azaltmak için aynı müdahale sırasında tesbit edilmelidir. Travmatik yaralanma dışında diğer akut skrotum yaralanmaları için cerrahi tedavi gerekmez.