Yatak ıslatmak evrensel bir sorun olup bütün toplumlarda görüldüğünden standart bir tanımı yoktur. İdrar kontrolü çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürel ve sosyal yapısıyla ilgilidir. Farklı toplumlarda tuvalet eğitiminin zamanlaması ve biçimi birbirinden farklı olduğundan bir çocuğun kuru kalması beklendiği yaş da farklı olabilmektedir. Yine de bir çocuk idrarını kontrol etmeyi ortalama 2 yaş civarından itibaren öğrenmeye başlar. Bunun alt ve üst sınırı 1 ila 5 yaş aralığında değişebilir. Bir çocuk için bu tanımı kullanmak için 5 yaşını geçtiği halde hala yatak ıslatmaya devam ediyor olması gerekir.
Yatak ıslatan çocuğun değerlendirilmesinde birincil önem olaya neden olan olabilecek bir hastalığın varlığının tespit edilmesidir. Yatak ıslatmayı birçok aile zamanla geçebilecek bir sorun olduğuna inanabilir ve bu ailelerin kendi çocukluklarında ya da kuzenlerinde de benzer sorunlar olabileceğinden olayı normal gibi görebilirler. Bazı durumlarda da yatak ıslatma olayı çocuğun suçlanmasına ve onun bilerek yaptığı ima edilebilir buda çocuğun ruhsal gelişiminde önemli yaralanmalara neden olabilir. Hatta bu nedenle bazen çocuklar aile içinde cezalandırılabilirler. Bu tür davranışlar çocuğun sorunlarının daha artmasıyla sonuçlanır.
Yaygın olarak ülkemizin birçok yerinde yatak ıslatma sorunu olan çocukların tedavileri sırasında kullanılan ilaçların kısırlık yaptığı ile ilgili yanlış bir inanç var. Kesinlikle bu nedenle kullanılan ilaçların böyle bir yan etkisi yoktur. Yatak ıslatma sorunu olan çocukların tedavilerinde alarm cihazı ya da daha sıklıkla ilaç tedavileri uygulanır. Yatak ıslatma sorunun tedavisi sadece ilaç yazıp ailenin eline bir reçete vermekle düzelecek bir konu değildir. Tedavinin başında çocuğun öyküsü titizlikle aileden dinlenmeli, tedaviyi üstlenen hekim, çocuğun anlayabileceği düzeyde durumu hakkında onu bilgilendirmeli bu durumun kendinden kaynaklı bir sorun olmadığı söylenerek suçluluk halinden kurtarılmalıdır. Düzenli aralıklarla çocuğun görüşmelere geleceği söylenerek onun motivasyonunun artırılması gerekir. Bu yaklaşım çoğunlukla ilaç kadar sorunun düzelmesinde katkı sağlar.